Rytterskole

Jeg har i mange år undervist børn og unge på deres egne heste, men nu hvor vi selv har været så heldige at få vores eget sted vil jeg gerne gøre det muligt for endnu flere at lære at ride og omgås heste på hestens præmisser og samtidig have fokus på både rytterens og hestens bevægelsesmønster.

Jeg vil gerne være med til at skabe en ny form for rideskole – en rytterskole, hvor det er rytteren der bliver uddannet til at forstå hvorfor hesten gør som den gør og hvordan vi som ryttere kan træne den bedst muligt uden unødigt pres. Mit ønske er at skabe et sted hvor hestevelfærd er det centrale omdrejningspunkt og hvor der er plads til udvikling af den enkelte elev. Jeg håber at rytterskolen vil være med til at danne rammen for et miljø, hvor der er tid og plads til fordybelse og læring.

Med rytterskolen ønsker jeg at give børn, unge og voksne en mulighed for at gå til ridning og samtidig med få en god basis viden indenfor almindelig håndtering, horsemanship, adfærdsbiologi, indlæringspsykologi samt hestens og rytterens anatomi og hvordan de to ting hænger sammen.

På Letridnings rytterskole bliver forståelse for hesten, samspillet mellem hest og rytter samt sikkerhed vægtet meget højt. Derfor skal alle ryttere ride med ridehjelm og ryttere under 18 år skal også ride med sikkerhedsvest. Der er både ridehjelme og sikkerhedsveste som man kan låne på stedet. Det anbefales også at ryttere over 8 rider med sikkerhedsvest.

Jeg lægger meget vægt på at omgangen og håndteringen foregår så roligt og sikkert som overhovedet muligt, da det er nogle store dyr som vi har med at gøre og således at både heste og ryttere får en god oplevelse og er trygge. 

Derudover lægges der vægt på en på en positiv omgangstone og at vi hjælper hinanden, hvilket også betyder at mobning ikke accepteres. 

Undervisningen vil være en kombination af ridning, træning/håndtering af hesten fra jorden samt teori således at eleverne bliver godt klædt på og får en bred forståelse for alle de forskellige elementer, der høre med til at have med heste at gøre.

Eleverne vil derfor udover selve ridningen også blive undervist i horsemanship gennem teori og praktiske øvelser, øvelser på pilatesbolde, oplæg omkring adfærd- og indlæringspsykologi og andre relevante ting. Vi kommer til at tale en hel del om hestens adfærd og hvorfor hesten udviser den adfærd og reagere som den gør, da der ikke findes frække heste ;-) Men kun heste der er mere motiveret for at gøre noget andet end det vi ønsker af den.

På den måde opnår eleverne både en solid praktisk viden samt en teoretisk forståelse om heste.

Undervisningen bliver tilrettelagt i forhold til den enkelte elev og dennes viden samt alder.

VIGTIG INFORMATION

Indmeldelse:

Indmeldelse sker ved at sende en e-mail til info@letridning.dk med information om rytterens navn, adresse, fødselsdag, telefonnummer og e-mailadresse på forældre/værge hvis rytteren er under 18 år samt foto tilkendegivelse til brug af billeder af rytteren på hjemmeside/facebookside og andre publikationer for letridnings Rytterskole.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal sendes til info@letridning.dk inden den 1. i måneden med oplysninger om rytterens navn og hvilket hold rytteren går på. Der er en måneds opsigelse.

Pris:

Løse- & prøvetimer på hold: 200,- kr.
Rytterhold (1 x ugtl.): 750,- kr.
Rytterhold (2 x ugtl.): 1.400,- kr.
¼ part (1 x ugtl. på hold med undervisning samt 1 x på fast weekenddag hvor man rider selvstændigt på en fast hest) 1.200,- kr.
½ part (2 x ugtl. på hold med undervisning samt 1 x på fast weekenddag hvor man rider selvstændigt på en fast hest) 1.700,- kr.

 

Betaling:

Betaling for rideundervisning skal ske månedsvis forud og betales den første i hver måned. Såfremt den første er en søn- eller helligdag forefalder betalingen til den første hverdag i måneden.

Der betales en måneds depositum ved opstart.

Betaling sker til konto i Handelsbanken reg. 6495 konto 0002015770. Der skrives rytterens navn og holdet i beskedfeltet.

Ryttere pr. hold:

Der er maksimalt 5 ryttere på et hold ad gangen. Dette er for at sikre at den enkelte rytter får noget ud af undervisningen og der er tid til den enkelte elev.

I tilfælde af at det ønskede hold er optaget, forsøges der at finde et andet lignende hold ellers kan man skrives på venteliste.

Sygdom:

Ved sygdom hos en elev refunderes betalingen ikke. Hvis underviseren er forhindret i at kunne være der vil der være vikar såfremt dette er muligt og ellers vil undervisningen blive rykket til en anden dag.

Ferier & helligdage:

Rytterskolen holder fri på helligdage, i efterårs, vinter og juleferien samt i Juli måned. I juli måned opkræves der ikke betaling.

Rytterskolen heste & ponyer:

Vi har nogle forskellige heste i forskellige størrelse. Da vi lægger meget vægt på hestens trivsel bliver den samme hest ikke brugt i undervisningen mere end to timer om dagen. Det tilstræbes også at hestene ikke bruges i rytterskolen i mere end to år da vi så synes de skal ud og prøve kræfter med nogle andre ting og få nogle nye oplevelser.

På grund af hestene og ponyernes størrelse har vi kun mulighed for at tage ryttere ind på max ca 75-80 kg.

Undervisning på egen hest:

Hvis man deltager i undervisningen med egen pony/hest får man 100 kr. i rabat pr. måned.

Centreret Ridning®

Logo

Centreret Ridning® er ikke en selvstændig ridedisciplin, men en rideteknik der kan anvendes inden for alle ridediscipliner. Centreret Ridning® er en uddannelse for rytteren, der tager udgangspunkt i hvordan vi som ryttere bruger vores krop mest hensigtsmæssigt ud fra et anatomisk og fysiologisk synspunkt.

Du kan læse med om Centreret Ridning® under fanen undervisning eller klik på flaget nedenfor.

Læs mere …

Undervisning

Billede

Min undervisning bygger på principperne fra Centreret Ridning©; vejrtræning, bløde øjne, centrering og byggeklodser og tager udgangspunkt i den enkelte ekvipage. Jeg underviser på alle niveauer og indenfor alle discipliner. For mig er det vigtigt, at både hest og rytter får en god oplevelse.

Du kan læse mere om rideundervisning og undervisning i jordtræning under fanen undervisning eller klikke på flaget nedenfor.
 

Læs mere …