I det første blogindlæg jeg skrev for et par uger siden fortalte jeg lidt om den dumme/stædige hest og hvorfor det er, at hesten ikke kan være dum/stædig.

Jeg vil i denne uge have fokus på hestens motivation, da jeg mener det er en forudsætning, at vide noget om dette for at blive klogere på hvorfor vores hest agerer som den gør.

Hesten er, som vi alle ved, et byttedyr og dermed også et flugtdyr og derfor er deres største ønske at føle sig fri og udenfor farer.

Derfor vil det også være hestens førsteprioritet, at komme væk fra det den synes er farligt, hvis den på en eller anden måde føler sig truet.

Hos de heste som vi holder som hobbydyr er det meget sjældent, at hesten er udsat for et rovdyr, der vil slå hesten ihjel. Alligevel er der mange situationer i vores hverdag, hvor hesten bliver udsat for ting, hvor den på en eller anden måde føler sig truet og derfor ønsker at komme væk. Det øjeblik, hvor hesten hører eller ser noget som den potentielt synes er farligt begynder den, at sende stresshormoner rundt i kroppen og dermed vil stressniveauet hos hesten stige.

Selvom der ikke er nogle rovdyr tilstede vil hesten stadig reagere instinktivt ved at flygte fra en given trussel. Hvis hesten i naturen ikke flygter fra en potentiel farer vil den blive spist af et rovdyr og derfor ikke længere leve. Så man kan faktisk sige, at de heste der reagere meget kraftigt på udefrakommende faktorer er de heste der er er bedst til, at overleve.

Dette er ikke så hensigtsmæssigt, da vi mennesker gerne vil bruge vores heste til forskellige ting og mange af de ting vi gerne vil lave med vores heste er ting hvor hestene fra naturens side kan føle sig truet.

Som jeg skrev om for 14 dage siden så har hesten ikke udviklet det præfrontale cortex og er derfor ikke i stand til, at ræsonnere da ingen af de tre forudsætninger er opfyldt.

Hvis vi fx har en hest der skraber med forbenet på staldgangen er det derfor ikke et udtryk for, at vi har en fræk hest. Det kan være fordi den har forbundet det at skrabe med, at den får opmærksomhed.

Så når vores hest udfører en given adfærd er det ikke ud fra hvilken løsning som den har ræsonneret sig frem til, men produkter af en af nedenstående 4 faktorer:

1. Instinkter – fx flugtinstinktet som jeg har beskrevet ovenfor. Instinkter er den medfødte evne til, at reagere på en bestemt måde ud fra en given påvirkning.

2. Drifter – fx selvopholdelsesdriften som er det der får hesten til at overleve ved fx at søge efter mad.

3. Motivation – er de faktorer der aktiver drifterne. Som eksempel herpå vil selvopholdelsesdriften hele tiden være tilstede, men det at søge efter mad vil kun opstå når hesten er sulten så her er det sult der er hestens motivation.

4. Indlæring – som er ændring af en bestemt adfærd hos hesten på baggrund af de erfaringer hesten har gjort sig tidligere.

 

Så ud fra de 4 ovenstående faktorer vil vores hest altså udfører den handling, som den er mest motiveret for.

For at det bliver lidt mere konkret og nemmere at gå til vil jeg prøve, at give et eksempel på en situation som vi kende fra vores daglige omgang med heste. En situation kan fx være, at der er en hest der ikke er så glad for, at gå op i traileren og selvom ejeren står med en stor spand med saftige gulerødder er hesten stadig motiveret for, at komme væk fra traileren. Her er hestens motivation for flugt altså større end motivationen for at få mad.

Så når vi skal træne med vores hest er det vigtigt, at vi har de 4 ovenstående faktorer i baghovedet således at vi kan hive dem op af værkstøjskassen når hesten ikke reagere som vi gerne vil have det og dermed også huske på, at hesten ikke er dum eller stædig, den er bare mere motiveret for, at gøre noget andet.

Hvordan vi så kan arbejde med dette kommer jeg ind på i nogle af indlæggene i de kommende uger.

Tak fordi du læste med

Hilsen Karin

Kontakt

Letridning

v/ Karin Rosenberg Engelbrecht
Knudsbjergvej 21
Gundsømagle
3670 Veksø

Tlf: 24 42 20 28
info@letridning.dk

CVR: 30758587

Kort