Operant betingning betyder operant indlæringen fordi denne type indlæring går ind og ”opererer” på hestens adfærd. Det vil sige, at det er en bevidst indlæring gennem konsekvenser.

Definitionen på operant betingning er at; alle handlinger, hvor en respons bliver mere eller mindre tilbøjelig til at fremkomme som et produkt af dens konsekvens.

På dansk betyder det, at den adfærd som hesten viser fx at skrabe på staldgangen bliver efterfulgt af en konsekvens fra ejerens side fx opmærksomhed. Hvis konsekvensen er god er der en større sandsynlighed for, at adfærden gentager sig og hvis den er dårlig fx hvis ejeren ignorerer hesten vil den udvise denne adfærd sjældnere.

Det vil sige, at det er menneskets handling (konsekvensen) på en bestemt adfærd, der er afgørende for om hyppigheden bliver øget eller sænket.

Dette kan hjælpe os til, at opnå det vi ønsker med vores hest i dagligdagen. Så når vi kigger på en givet adfærd som vores hest udviser kan vi ved brug af operant betingning ændre hestens adfærd hen imod det vi ønsker ved at motivere hesten til, at gøre mere eller mindre af den adfærd som hesten viser.

Når vi taler om operant betingning kommer vi ikke udenom også at komme ind på hvordan vi så styrer konsekvenserne, der fører tilbage til hestens adfærd så vi nemmere opnår det vi gerne vil.

Til det bruger vi det, der kaldes de 4 operante procedure som er:

  • Positiv forstærkning

  • Negativ forstærkning
  • Positiv straf

  • Negativ straf

Forstærkning er noget der øger forekomsten af den ønskede adfærd

Straf sænker hyppigheden af den uønskede adfærd

Positiv er når vi tilfører noget fx godbid eller tryk

Negativ er når vi fjerner eller tilbageholder noget fx opmærksomhed eller giver efter på tøjlen

Så når vi taler om indlæringspsykologi betyder staf ikke det som vi normalt vil forbinde med en straf fx slå, piske eller råbe men blot at hesten opfatter, at den adfærd som den udviser som noget der ikke kan betale sig.

Positiv og negativ betyder heller ikke det vi normalt forbinder med ordene nemlig godt og dårligt, men at der tilføres og fjernes noget så man kan sige at positiv er + og negativ er -.

I næste uge kommer vi meget mere i dybden med de 4 operante procedure fordi det er helt essentielt, at vi har godt styr på disse begreber når vi træner med vores hvi bruger dem mere eller mindre ubevidst og det har stor indflydelse på hvor godt vores træning og vores omgang med hesten fungere.

Kontakt

Letridning

v/ Karin Rosenberg Engelbrecht
Knudsbjergvej 21
Gundsømagle
3670 Veksø

Tlf: 24 42 20 28
info@letridning.dk

CVR: 30758587

Kort