I sidste uge skrev jeg om operant betingning og herunder hører de 4 operante procedure til. Dem skrev jeg kort om i sidste uge men vil nu gå mere i dybden med dem.

Når vi i indlæringspsykologien bruger begreber som forstærkning og straf, positiv og negativ betyder det ikke det vi for det meste forbinder med disse ord, men det som ordenen oprindelig betyder.

Hvis vi begynder med den første kolonne i forstærkningsskemaet tilføres kan I se, at der står positiv forstærkning og positiv straf.

Jeg vil begynde med, at forklare hvad der menes med ordet positiv. Når folk taler om noget er positivt forbinder man ordet positiv med noget godt. Dette er ikke hvad der menes når vi taler om indlæringspsykologi, men derimod skal man tænke på noget der tilsættes altså som +. Det kan være tilførsel af godbidder, nus men også tilførsel af pisk, tryk med schenklen eller en pludselig bevægelse og det vil man normalt ikke opfatte som noget godt.

Hvis vi tager den anden kolonne med fjernes så står der negativ forstærkning og negativ straf. Negativ er ikke noget dårligt, men skal forstås som – (minus) noget der bliver fjernet eller tilbageholdt. Det kan fx være tilbageholdelse af en godbid eller opmærksomhed. Det kan også være at fjerne presset på tøjlen når hesten er stoppet eller gået ned i en langsommere gangart.

Hvis vi nu kigger i skemaet under 1. række hvor der står øger så kan vi se, at der står forstærkning i begge kasser. Forstærkning er defineret som alle de konsekvenser der er på en given adfærd som hesten udviser som noget der kan betale sig i den givne situation. Det kan fx være klø, godbid, fjernelse af pres fra schenkler eller tøjle og hesten er derfor mere motiveret for, at udvise den samme adfærd igen fx at dreje når man tager i tøjlen.

I 2. rækker står der straf i begge kasser og jeg vil nu prøve at forklare hvad der menes med straf når vi taler om indlæringspsykologi. Straf skal ikke tænkes som noget dårligt som fx slå eller piske men som alle konsekvenser på den adfærd som hesten udviser som noget der ikke kan betale sig i den givne situation så hesten ikke får noget ud af den givne situation og det vil gøre den mindre motiveret for at gøre det igen.

 

Så når vi taler om indlæringspsykologi betyder staf ikke det som vi normalt vil forbinde med en straf fx slå, piske eller råbe men blot at hesten opfatter, at den adfærd som den udviser som noget der ikke kan betale sig.

 

Så helt kort kan man sige:


  • Positiv er når vi tilføre noget fx godbid eller tryk
  • Negativ er når vi fjerner eller tilbageholder noget fx opmærksomhed eller giver efter på tøjlen

  • Forstærkning er noget der øger forekomsten af den ønskede adfærd

  • Straf sænker hyppigheden af den uønskede adfærd

 

Når vi kombinere de 4 forskellige begreber får vi det der kaldes de 4 operante procedure som jeg vil gå mere i dybden med herunder.

Positiv forstærkning:

Positiv forstærkning er noget, der øger hyppigheden af den adfærd som hesten udviser. Det kan fx være godbidder, klø, kæl, ros og kontakt. Så det er alle de ting som vi som mennesker giver til hesten som viser hestenat det godt kan betale sig at gøre det samme igen. Hvis vi ønsker hesten skal bakke når vi trykker den på bringen så kan vi rose den og give den en godbid når den begynder, at bakke. Næste gang vi så lægger hånden på hestens bringe vil den være mere motiveret for at bakke.

Negativ forstærkning:

Negativ forstærkning er noget, som øger hyppigheden af en given adfærd når det bliver fjernet. Det kan fx være pres for tøjlen eller holde op med at klemme med benene når hesten begynder at gå fremad. Hvis vi bruger eksemplet fra før, hvor vi bad hesten om at bakke så er det negativ forstærkning når vi slipper hånden fra hestens bringe. Vi fjerner eller mindsker altså et pres. Og da hesten er mest motiveret for at føle sig fri for pres vil det forstærke hestens motivation så den bakker for et mindre pres næste gang.

Negativ forstærkning er den vigtigste af de 4 operante procedure når vi taler om hestetræning fordi det er den som hestene bruger indbyrdes og også den måde vi har bygget ridningen op på hvor vi lægger et pres på hesten som efterfølgende fjernes når hesten gør det vi ønsker.

Positiv straf:

Positiv straf sænker hyppigheden af en given adfærd når det bliver tilført. Det kan fx være at gøre en pludselig bevægelse hen mod hesten for at gøre den forskrækket hvis den gør noget som vi ikke vil have. Det er også positiv straf at bruge spore eller pisk. Udfordringen ved brug af positiv straf indenfor hestetræning er at vi mennesker ofte er for langsomme og derfor for upræcise til at bruge positiv straf. Fx er der nogle der pisker deres hest, hvis den er stoppet foran springet. Ulempen er blot at rytteren først bruger pisken når hesten er stoppet og derfor forbinder hesten ikke nødvendigvis det at refusere med at blive pisket men derimod bliver den straffet for, at stå stille hvilket vi jo gerne vil have i andre sammenhænge.

Negativ straf:

Negativ straf er noget der sænker hyppigheden den udviste adfærd når det bliver fjernet eller tilbageholdt.

Hvis hesten skraber på staldgangen og vi vender ryggen til den og måske bevæger os væk fra den indtil den står stille er manglen på opmærksomhed den negative straf fordi hesten er et socialt dyr. Dette vil mindske hyppigheden af, at hesten skraber på staldgangen. Når hesten så står stille kan vi give den opmærksomhed fx i form af ros og dette vil være positiv forstærkning.

 

Jeg håber ikke det er blevet alt for forvirrende, men hvis der er nogle spørgsmål er I meget velkomne til at stile dem i kommentarfeltet hvor jeg så vil svare på dem

 

I næste uge vil jeg komme med et konkret eksempel på, hvordan vi bruger indlæringspsykologien i hestetræningen.

Hvis du synes der er andre der kan få glæde af mine blogindlæg er du velkommen til, at dele dem i dit netværk således at der er endnu flere der kan få glæde af dem.

 

 

 

Kontakt

Letridning

v/ Karin Rosenberg Engelbrecht
Knudsbjergvej 21
Gundsømagle
3670 Veksø

Tlf: 24 42 20 28
info@letridning.dk

CVR: 30758587

Kort